HOME

Welkom

Welkom bij Zorg Collectief Wanroij ofwel ZCW

Door de grote veranderingen in de Zorg, en het landelijk beleid, naar meer zelfsturing, zal iedere inwoner van Wanroij nu en in de toekomst hiermee  te maken krijgen.

De verzorgingsstaat is verleden tijd, iedere inwoner zal meer op zichzelf zijn aangewezen, en afhankelijk zijn van de faciliteiten welke op het gebied van wonen en welzijn in het dorp aanwezig zijn

ZCW is een vereniging voor alle inwoners van Wanroij. Het doel van deze vereniging is het bevorderen dat kwetsbare mensen langer met plezier in ons dorp kunnen blijven wonen en zelfstandig kunnen blijven participeren in onze samenleving. Het ZCW meent dat de kracht van het dorp, de gemeenschapszin het beste antwoord is op de problemen die ons staan te wachten. Dit wil de vereniging uitdrukken met het motto ‘voor u, door u’. ZCW wil dit doen door, het aanbieden van aanvullende diensten, welke het zelfstandig wonen, ook op gevorderde leedtijd, wat veelal gepaard gaat met lichamelijke of geestelijke ongemakken, gemakkelijker maakt.

Wij nodigen u van harte uit om onze website verder door te lopen. Hier vind u alle informatie over onze organisatie, over onze diensten en kunt u zich aanmelden als lid van onze vereniging maar ook als vrijwilliger. Verderop de website ziet u ook hoe u met ons in contact kunt treden.

Klik hier voor het concept Jaarverslag 2018

Laatste nieuws

Geslaagde Algemene Ledenvergadering 2 april.

Om punctueel 19.30 uur opent onze voorzitter Huub van Boekel de 4deA.L.V. van het ZCW. In zijn samenvattende openingswoord schildert hij de voortvarendheid waarmee de oorspronkelijke activiteiten zijn opgepakt en uitgebreid. Van continuïteit van ’t Atrium tot leefbaarheid van en in Wanroij, vooral daar waar het aankomt op behoud van voorzieningen in de 1stelijnszorg.  Inmiddels is het ZCW  een gewaardeerd gesprekspartner met een gestaag groeiend ledental.

Dan komt de agenda die ongewijzigd vastgesteld wordt door de 75 aanwezigen, aan bod. Niet onbelangrijk daarbij is, vanwege een positief financieel klimaat, dat ook in 2020 het lidmaatschap gratis blijft. De toekomstplannen, vastgelegd in het beleidsplan 2019-2020, worden unaniem goedgekeurd. De visie dat we het met z’n allen ‘moeten doen’ en daarvoor kracht uit onszelf moeten putten, vindt volledige instemming. Bij de Vooruitblik programma 2019 (punt 7) behoeft het item ‘Wonen met passende zorg’ extra aandacht. De gesprekken (samen met de Dorpsraad) met Pantein, Mooiland en de gemeente leveren reeds concrete resultaten. Als vast agendapunt volgt daarna de bestuursverkiezing. Marco Verheijen die te kennen heeft gegeven zijn bestuursfunctie te willen neerleggen, wordt door Huub hartelijk bedankt voor zijn inzet voor het ZCW. Hoe fijn is het dan dat er reeds een kandidaat-opvolger voor hem gevonden is. De ALV gaat akkoord met de benoeming van Kees Jozephs.

...

Activiteiten

Bewegen voor ouderen

Di 23 april 08:45 - 09:30

Bewegen voor ouderen

Di 23 april 09:45 - 10:30

Biljarten in t Atrium

Wo 24 april 13:15 - 14:30

Duo Fiets

Deze duo fiets kan gehuurd worden