NIEUWSBRIEF 12 2018

Nieuwsbrief december 2018

Lezing donderdag 29 november a.s over:

Gezond oud worden, kan dat?

Oud worden willen we allemaal, maar bij voorkeur wel zo gezond en vitaal mogelijk. Niet alles heb je in eigen hand maar dat je hier wel invloed op uit kunt oefenen is wel duidelijk. Ook al krijg je te maken  met een verminderde vitaliteit ook dan nog heb je invloed op jouw persoonlijk welbevinden.

Op donderdag 29 november a.s. organiseren wij in ’t Wapen van Wanroij een thema avond over dit onderwerp waarop wij iedereen van jong tot oud uitnodigen om aanwezig te zijn. De aanvang is 19.30 uur, de toegang is gratis en je hoeft geen lid te zijn van het ZCW.

Sprekers deze avond zijn mevrouw NellekeJongebreur, huisarts. Zij zal ingaan op vragen als “wat is ouder worden? ”, “Wat is gezondheid?” en hoe gaan we hier mee om.

Als 2de spreker voor deze avond is aanwezig Antoinet Lommen, praktijkondersteuner van onze huisartsenpraktijk die zal vertellen over haar ervaringen met mensen die te maken hebben met een afnemende gezondheid en vitaliteit. Maartje van den Heuvel, diëtiste zal  met u in overleg gaan hoe het aanpassen van eetgewoonten uw gezondheid wel degelijk kan beïnvloeden, maar ook problemen kan voorkomen. Tenslotte zullen de fysiotherapeuten van FysioXperts spreken over hoe om te gaan met fysieke beperkingen, afname van spierkracht bij een afnemende gezondheid en welke rol zij daarin kunnen spelen om dit te verbeteren.

Kortom een zeer aantrekkelijke bijeenkomst met volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Vooraf aanmelden is niet nodig.

PRACHTIG RESULTAAT RABO CLUBKAS CAMPAGNE

Mede dankzij u allen hebben we dit jaar wederom een prachtig resultaat behaald bij de Rabo Clubkas Campagne. De Rabobank stelt jaarlijks een deel van haar winst beschikbaar voor verenigingen en stichtingen in haar werkgebied om zodoende de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen. Ook het ZCW heeft hier op ingeschreven en een beroep gedaan op alle leden en andere inwoners in Wanroij om op haar te stemmen. Het resultaat wat we daar met de steun van 246 stemmers mee behaald hebben is fantastisch. Tijdens de feestelijke uitreiking op maandag 5 november j.l. kreeg onze penningmeester Guus Bens een cheque overhandigd ter waarde van € 1.158,66. Met de inzet van dit bedrag kunnen we nog meer activiteiten en voorzieningen realiseren voor onze leden.

Rabobank nogmaals bedankt voor deze bijdrage, alle stemmers ook jullie bedankt!!

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een mooi jaar waarin we samen met jullie en onze vrijwilligers het ZCW verder uitbouwden. Inmiddels zijn we niet meer weg te denken uit de Wanroijse gemeenschap en hebben samen Wanroij weer een stukje mooier gemaakt.
Met dit resultaat in gedachte wenst het bestuur van Zorg Collectief Wanroij jullie allen een fijne tijd met mooie kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019.