NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

Nieuwsbrief januari 2019

  Nieuwjaarswens 2019 en terugblik 2018

                                                       Beste leden,

Met de sfeervolle kerstdagen net achter de rug en hopelijk ook een gezellige jaarwisseling 2018-2109 is het een goed gebruik terug te kijken naar het afgelopen jaar met een vooruitblik naar 2019.

Het jaar 2018 was voor het Zorgcollectief Wanroij het 3de  volledige jaar van haar bestaan. Dit betekent dat inmiddels een aantal activiteiten zoals die door het ZCW georganiseerd worden een vaste plaats in de Wanroijse samenleving hebben verworven. Maar tegelijkertijd betekent dit ook dat het ZCW zich moet blijven ontwikkelen en toekomstgericht moet blijven denken om de komende jaren haar doelstellingen te kunnen blijven verwezenlijken. Hoewel in de zorg en met name ook in de ouderenzorg heel veel geïnvesteerd is door de overheid, is er nog steeds sprake van veel verbeterpunten. Door de vergrijzing en door de bezuinigingen in voorgaande jaren moet er veel gebeuren. Niet alleen in de zorg in zijn algemeenheid maar met name ook in de ouderenzorg en in de huisvesting van ouderen. In het begin van 2018 heeft het ZCW samen met de KBO en de Dorpsraad enkele bijeenkomsten georganiseerd over “wonen met passende zorg”. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat ouderen er de voorkeur aan geven om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en daarbij passende zorg willen ontvangen. Inmiddels is er een werkgroep geformeerd die zich met dit onderwerp bezig houdt en gesprekken voert met allerlei betrokken instanties. Naar verwachting zullenin 2019 de 1steresultaten hiervan zichtbaar worden

Behalve de goed bezochte jaarvergadering in maart heeft het ZCW in oktober de thema-avond  “gezond ouder worden, kan dat?” georganiseerd. Ook deze avond is met 120 bezoekers geslaagd te noemen. Zoals al eerder gezegd zijn de vaste activiteiten niet meer weg te denken. Van het in 2017 opgestarte maatjesproject is gebleken dat deze in een duidelijke behoefte voorziet. Erg waardevolle contacten zijn gelegd en graag willen we dit in 2019 nog verder uit laten groeien. Bij deze dan ook een oproep om je aan te melden als maatje. Het is niet alleen dat je een ander hiermee veel plezier brengt maar uit de vele reacties van vrijwillige maatjes horen wij dat zij hiervoor ook veel liefde en warmte terug ontvangen.

In 2019 willen wij onze bestaande activiteiten graag verder uitbouwen. Dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor is jullie hulp nodig. Ben je nog geen vrijwilliger en wil je je ook graag inzetten voor de medemens, meld je dan aan als vrijwilliger bij een van de bestuursleden. Samen kunnen we kijken naar een passende taak binnen onze vereniging. 

Zoals jullie wellicht al hebben gezien, is onze website voorzien van een nieuw jasje. Dit is gedaan met het oog op een betere toegankelijkheid en voor een betere beveiliging van uw en onze gegevens o.g.v. de privacywetgeving. De komende maanden zal dit stapsgewijs verder ontwikkeld worden.

Tenslotte spreken wij de wens uit dat het ZCW, samen met andere instanties en alle inwoners van Wanroij, er ook in 2019 in mag slagen om de leefbaarheid van Wanroij naar een nog hoger plan te tillen. Samen kunnen we Wanroij nog mooier maken, samen kunnen we er voor zorgen dat Wanroij een dorp is waar het goed wonen is en waar men van oud tot jong, van arm tot rijk, elkaar respecteert en voor elkaar zorgt. Het ZCW wil hier graag met uw hulp haar steentje aan bij dragen.

Bestuur Zorg Collectief Wanroij

==============================================================

Vooraankondiging Ledenvergadering:

Dinsdag 2 april 2019  aanvang 19.30 uur

Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

==============================================================

Voor de activiteitenkalender:

kunt u onderstaande link aanklikken:     

www.zcw.nu/ontmoetingsruimte/agenda/  Eensgezindheid op vrijwilligersavond:

Een jaar van vrijwilligerswerk bracht na het succes van vorig jaar ook nu weer vele genodigden samen op de tweede editie van de vrijwilligersavond, deze keer in de sfeer van kerst. Bijna 80 aanwezigen gaven acte de présence op de vrijdag van 14 december in ’t Atrium.

De organisatie (zichzelf onder instemmend geknik ‘the A-team’ noemend) heeft niets aan het toeval overgelaten en nodigt na een welkome ontvangst met een ‘santé ‘ onze voorzitter Huub uit om de avond van een officieel tintje te voorzien. Hij benadrukt de noodzaak van het vrijwilligerswerk en benoemt de echte beloning; ‘de twinkeling in de ogen van onze kwetsbare dorpsgenoot’. Ook Gerry Janszen ( coördinator informele zorg Pantein) die vervolgens de microfoon ter hand neemt, onderstreept Huub’s woorden en heet ons van harte welkom. Dan is het moment van ontmoeten en gezelligheid aangebroken. Onder het genot van een 4-gangenmaal en gepaste muzikale klanken op de achtergrond lijkt dat als vanzelf te gaan. De voldoening om te kunnen en te mogen helpen straalt van ieders gezicht en verraadt het plezier in dit dankbare werk dat zich langzaam als een olievlek over Wanroij verspreidt. De spreekwoordelijk vliegende tijd laat zich gelden en als dank en kerstgratificatie ontvangt elke vrijwilliger nog een cadeaubon waarna het samenzijn tegen negenen beëindigd wordt. 

Zó maakten we in 2018 samen Wanroij weer een beetje mooier!

Vrijwilligerswerk, logisch toch!

==========================================

Beste vrijwilliger,

Was het voor jou niet mogelijk om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn, dan kun je jouw verdiende cadeaubon ophalen bij Gerry Janszen in de Lookant op dinsdag 8 januari van 11.00  tot 12.30 uur

==========================================

Grote belangstelling thema-avond 

Op donderdagavond 29 november in het Wapen van Wanroij waren bijna 120  dorpsgenoten nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag

“Gezond oud worden, kan dat?”

In een kort openingswoord stelt onze voorzitter Huub van Boekel de vier gastsprekers voor, ieder een profi op zijn/haar vakgebied.

Huisarts Nelleke Jongebreur en praktijkondersteuner Antoinet Lommen brengen elk op geheel eigen wijze het belang van een gezonde levensstijl onder de aandacht. ‘Opendeuren’ als roken, alcoholgebruik, regelmaat en bewegen passeren de revue maar ook aan de daarbij te verwachten hulp en hoe het doel te bereiken, wordt ruim aandacht besteed. Belangrijk advies in deze is te genieten van wat je kan en te accepteren wat je niet kan.

Na de pauze en als derde spreekster weet diëtiste Maartje van de Heuvel met prangende vragen en juiste en onjuiste stellingen over voeding de gemoederen te prikkelen en de zaal in beroering te brengen.

Tot slot brengt Huib Rost van FysioXperts met een warming up de mensen letterlijk in beweging; knieën gaan omhoog en honderden handen in de lucht. Zijn advies: ‘bewegen, doseren en accepteren’ licht hij vakkundig toe. Net als dat van de voorgaande sprekers, wordt ook zijn betoog met luid applaus beloond. Met een vragenronde wordt de actualiteit van het thema nogmaals onderstreept. 

Als we tegen tienen het Wapen van Wanroij verlaten, is de themavraag beantwoord met  ‘ja, dat kan’ maar je moet er wel wat voor doen.