MISSIE EN VISIE

Visie

De vereniging “Zorg Collectief Wanroij” meent dat de kracht van het dorp, de gemeenschapszin het
beste antwoord is op de problemen die ons staan te wachten. Dit wil de vereniging ook uitdrukken
met het motto ‘voor u, door u’. In de keuze voor de naam is bewust het woord “Collectief”
opgenomen. Niemand kan het alleen, maar samen redden we het wel. De tijd van passief afwachten
tot iemand ons komt helpen is voorbij. Wie hulp nodig heeft krijgt hulp, maar we verwachten ook dat
iedereen zijn steentje bijdraagt. Dit doen we niet vanuit de gedachte van ‘voor wat hoort wat’, maar
vanuit het idee dat mensen hierdoor actief deel gaan uitmaken van de dorpsgemeenschap. Je hoort
erbij, ook al ben je oud of ziek en kun je niet meer zoveel. De vereniging is er van overtuigd dat
mensen zich beter gaan voelen als ze niet alleen aangesproken worden op hetgeen ze niet meer
kunnen, maar juist ook op hetgeen ze nog wel kunnen.

Het huidige beleidsplan is hier toegevoegd.

Beleidsplan ZCW 2017-2018

Beleidsplan ZCW 2019-2020

Beleidsplan ZCW 2022-2024