THEMA AVONDEN

Jaarlijks organiseert Zorg Collectief Wanroij een thema-avond.

In 2018 was het thema

Gezond oud worden

Klik hier voor de presentatie die op deze avond, 29 november 2018,  is getoond.